onsdag 3. mars 2010

3,14 % økning i boligprisene i 2010! YAY YAY

Jeg fatter det ikke, og synes det er kvalmt hvordan boligmarkedet og forventningene til det fungerer. Når prisene stiger, er det liksom bra, og prisene MÅ stige hele tiden, det er det som er sunt.

Jeg tror det har noe med husgjelda (lettere å betjene når mindre enn verdien av huset) og en illusjon av at man tjener penger når boligprisene stiger - så lenge boligprisene stiger kan man selge boligen sin for mer enn man kjøpte den. Men når alle andre kan det også, må jo vinninga gå opp i spinninga, for et sted må man jo bo!

Det stilles ikke spørsmål ved om det er fortjent eller fornuftig at boligprisene hele tiden stiger; det er som tyngdekraften. F.eks. betyr det at alle boliger hele tiden blir mer verdt? Siden den samme boligen koster én million kr. mer et år etterpå, uten at man har pusset opp eller rørt den? Det er jo det samme huset, som i løpet av den tiden heller skulle ha sunket i verdi pga. slitasje. Det har vel noe med etterspørsel og knapphet å gjøre, nei, det betyr at kjøperne ustanselig er villig til å betale mer for det samme.
<!--more-->
Uansett ønsker finanstilsynet nå å dempe bankenes utlån til boligkjøp: Den 3. mars la finanstilsynet fram nye retningslinjer for å senke finansiering av boliglån til 90% av boligens verdi, med mindre man søker om tillit/beviser ekstra god betalingsevne. Det betyr at 10% må man ha selv oppspart.

Det er en mann fra finanstilsynet som sier at de har sett en sterk økning i husholdningers gjeld de siste årene, og at gjelden aldri har vært så stor før (men den vil alltid være på sitt største noensinne når det er lagt opp til evig gjeldsvekst for at økonomien skal fungere), med et stort innslag av lån over 100% av boligens verdi.

Hva synes finansnæringens fellesorganisasjon om dette forslaget:
- Den stadfester at det er pengepolitkken som er grunnlaget for økningen i boligprisene (lån som går direkte til boligkjøp - inflasjon)
- Den frykter dette skal ramme unge i etableringsfasen: siden det er en innstramning som legger vekt på oppspart kapital MEN
- Det dreier seg om at hvis man skal over 90% skal man ha en god begrunnelse.
- Fordi da renta steg høsten 2008, var det mange boliglånere som ble bekymret for lånet sitt (eg. renta).

Det var litt omkring forslaget, men så begynner den typiske klaginga om at dette forslaget vil ramme de svakeste, selv om 90%-begrensningen vil gjelde for alle og kanskje være god for de 'svakeste': "De rike får det bra og at førstegangskjøpernes situasjon forverres."
Hvorfor er dette interessant?
- Fordi det handler om å innføre en liten begrensning i banksystemet - å begrense utlånsvilligheten til bankene. Noen frykter det vil gå ut over førstegangskjøper. Nei, dette betyr også at det blir vanskeligere FOR ALLE å få 100% lån, ->  at folk faktisk må SPARE 10% av boligprisen. Men hva med dette: for alle vil det bli vanskeligere å betale for huset, når de må skaffe 10 % av pengene selv uanett: da synker kanskje etterspørselen/prisene stiger MINDRE og det blir MINDRE vanskelig for førstegangskjøpere å komme inn på markedet. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv i vei!