fredag 26. mars 2010

Vestens Muhammed-karikaturer

Trykkingen av Muhammed-karikaturene var som om Aftenposten hadde trykket barnepornografi. 

Jeg har prøvd å sette meg inn i hvordan det må være for en muslim å bli krenket av å se en tegning av Muhammed. Det er vanskelig for en som hverken er religiøs eller har noen sterk ideologi å forestille seg dette, samtidig som at det er få avbildninger man kunne gjort idag som ville ha vekket en like sterk og enstemning reaksjon av avsky.

Trodde jeg.

Så dukket tanken ut av det store svarte tilfeldig opp mens jeg googlet pedofili (Lommemannen-nyheter på radioen), og den øverste setningen ble født. Barnepornografi er et svært så forhatt foreteelse/emne ettersom det som oftest er et resultat av overgrep mot barn, og så er det heller ikke lov. Jeg mener at å barneporno kan sammenlignes med karikaturene, i at begge er en forbudt ytring, og at begge kan vekke sterke følelser. Når jeg først er innom temaet barnepornografi, kan nevnes forsøk på omdefinering av ordet - Interpol og mange andre har ønsket å omdefinere barnepornografi: "Barnepornografi er ikke pornografi, men bevis på overgrep mot barn".
Vi har registrert at definisjonen av "barneponografi" er endret på de norske sidene av Wikipedia. Det var i utgangspunktet en fra oss som laget den første. Vi er veldig uenig med den nåværende definisjonen; "er pornografi der barn medvirker". Alle 184 av Interpols medlemsland har anbefalt at man går bort fra betegnelsen "barnepornografi" og benytter ord og vendinger som beskriver den aktuelle kriminelle handlingen begått mot barn, og at man betrakter "barnepornografi" som bevis på straffbare handlinger.
Det er noe som man forbinder lett med den boka 1984. Man kan ikke bestemme hva et ord skal bety. Dette er et forsøk på tvangsmedisinering av et ord for å endre virkeligheten.

Men tilbake til saken: hva hadde skjedd om Aftenposten trykket barnepornografi?
Stort salg, ramaskrik, fordømmelse og rasing fra Redd barna og stort sett alle organisasjoner i Norge + noen (hvem tror du?) ville havnet i retten. Kanskje Aftenposten ikke var det beste å sammenligne med, ettersom det ikke er forbudt i Norge å gjøre avbildninger av Muhammed (som noen aviser gjorde her i Norge). Muligens burde man heller sammenligne publiseringen av karikaturene med trykking av barnepornografi uten forbud mot barnepornografi. Ta for eksempel Japan, der det er tillatt i 'myke former'. Jeg lurer riktignok på om noen hadde brydd seg om det hadde skjedd/skjer i Japan.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv i vei!