lørdag 27. februar 2010

Fullstendig maktesløse

Her skriver jeg om å ha innsett noe rimelig opplagt noe.
Jeg har ikke betalt en eneste krone i skatt hittil. Derfor har ikke Ztatspenger blitt skjenket mange tanker fra min side. Men så begynte jeg å skjenke tanker: når jeg betaler skatt, finansierer jeg statens bedrifter, som er mange og mange gode, og jeg har ikke lenger kontroll over disse pengene, selvfølgelig. Uansett utgjør de kun en minibrøkdel av alt Ztaten får inn. Likevel, det å betale skatt burde iallfall mane fram interesse om hva pengene går til. Så tenk, da, tenk om staten gjør noe en mener er fullstendig idioti, forkastelig, håpløst (nå tenker jeg dypt forkastelig, ikke bare overfladiske, vage klager om et eller annet) - og du betaler dem - de bruker pengene på krig, på å betale for tullingers borttomsing av penger (BANKPAKKE?), på å subsidiere hat, på å håndheve et idiotisk forbud...og du kan ikke gjøre noen ting.

torsdag 25. februar 2010

Hvor kommer studielånet fra?

Spørsmål: Jeg er student og lever på studielån. Hver måned ruller 6800 kr inn på kontoen min, i form av PENGER. Ettersom vanlige lån er uhumske, har jeg lurt på om dette studielånet er det også - hvor kommer disse pengene fra?

Svar: Det er lånekassa, hvis riktige navn er Statens lånekasse for utdanning, som utsteder studiestøtten. Nettopp derfor står det 'Lånekassen' på brevene! Statens lånekasse for utdanning får på sin side finansene fra ztatsbudsjettet/ztaten, altså er det penger som allerede finnes. Da lærte vi det.

- uddrag frå statsbussjettet
STATSBUDSJETTET 2009
6.30.3 Post 50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsløyving
Samandrag

Det foreslås å nedjustere bevilgningen på posten med 28,7 mill. kroner. Nedjusteringen skyldes hovedsakelig at antall støttemottakere er lavere enn anslaget som lå til grunn for saldert budsjett 2009.
 

søndag 14. februar 2010

Imaginarium kom likevel!

En munter overraskelse: Filmen The Imaginarium of Doctor Parnassus skal vises der jeg bor likevel. Jeg holder for dagen til på en liten palass kalt BØ med ca. 5000 innbyggere (i virkeligheten enda færre på selve "tett"stedet, under 3000), så det er bare de største og statsstøttede filmer som kan sjåast på den lille kinoen her. Jeg ville gjerne se den filmen, bl.a. fordi det av den avdøde Heath Ledger var med (var flink i Batman), men den kom aldri til Bø, den. Da lette jeg meg fram til en ekte piratkopi på internett med elendig bilde, lyd, og selvfølgelig ikke noe tekst. Altså gikk man glipp av store deler av manuset. Da Megavideo fortalte at jeg hadde overskredet tittegrensen for dagen, gav jeg opp. Så veldig greit at den tilslutt kom på kino her også! Med filmer virker det slik at filmrullene finnes i et visst antall, så hvis det er laget få filmruller for en film, vises den først på de store kinoene, før den avsluttes der og havner på de mindre kinoene i utkant-Norge. Mindre kino = kino der gjennomsnittelig dekningsgrad i salen er 0,8 %.

lørdag 6. februar 2010

Oppdrettslaks, vekst og miljøpåvirkninger

En artikkel i aftenposten fra 2005 som jeg kom over ved googling av oppdrettslaks og helse - en artikkel som maler et mørkt bilde av oppdrettslaks og som virker skrevet av en svært ivrig miljøverner:
50 000 laks dør av sykdom i norske oppdrettsanlegg hver eneste dag. Det blir litt over 18 millioner ihjelplagede lakselik i året.
Fra artikkelen: " Holder man fem levende laks fanget i sitt badekar i månedsvis, vil de fleste enes om at man er en dyremishandler. Behandler man 650 000 tonn laks på samme måten hver dag året rundt, kalles det vekstnæring og Norges fremtid."

Og så vet man at for hver kilo laks har den spist flere kilo villfisk fra andre steder. Dette kan være fisk som mennesket ikke kan utnytte, men som er viktig i økosystemet, eller fisk som var billig. Tenk så sløsing av ressurser når så mye av fisken omkommer. Tenk at fordi at det finnes mye fisk vi ikke kan spise, så skal alt brukes til å fore opp menneskefisk med (som med krill, jøss, uutnyttet ressurs!). Tenk så mye stygg lidelse som skyldes ikke bærekraftig mengde dyr på ett sted (husk at laksen lider når den blir tatt av hai/fiskere også). Stor mengde dyr på ett sted har aldri vært bra for noen. Ikke griser heller.