onsdag 3. mars 2010

medborgarskap - en fråga om identitet

nasjon - 'en mengde mennesker bosatt innenfor faste statsgrenser' som må finne, bygge og samle en felles kultur å holde rundt og fremme.

Hvorfor er det så viktig å vite hva vi er som et folk - hva vi er som nordmenn? Hvorfor er det viktig å ha en nasjonsidentitet? Hvorfor skal vi fremheve det norske, et noe som skiller oss fra andre folk og som er særegent for vårt folkeslag? Hva er poenget?

                                                  *

Hvorfor er det så viktig for meg å vite hvem jeg er? Hvorfor er det viktig å ha en identitet? Hva er poenget?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv i vei!