tirsdag 25. mai 2010

I forbindelse med 'Draw Mohammed Day': TulleTegninger - Henblikk

Litt bakgrunnsopplyselse: Facebookgruppa og også dagen "Draw Mohammad Day" (den 20. mai) ble opprettet som svar på at en South Park-episode som viste profeten Muhammed i bjørnekostyme ble sensurert av tv-kanalen Comedy Central. Ideen bak er at om mange nok tegner profeten, vil det bli alminneliggjort og eventuelle trusler uten kraft. Nå legges den ned pga. store mengder spam/hatpost/pR0n. Medlemmer bes flytte til søstersider.

Mange fredselskende mennesker tenker slik som dette:
"Men jeg skjønner virkelig ikke vitsen med å hetse en religion bare for å vise hvor mye ytringsfrihet man har?"

Nei?
Å kunne gjøre noe som forbys av en religion har ikke bare handlet om ytringsfrihet. Det har også handlet om frihet til å leve.

1950: Homofili og å utvise det er straffbart. Det er ikke lov å gjøre homofile handlinger. Det strider mot kristendommen. Det er en forbrytelse mot Gud og ekteskapet!

2010: I Iran henrettes mennesker for homofili.

I 1972 ble straffeparagrafen som forbød homofili opphevet og endret.
"Som begrunnelse for å oppheve § 213 uttalte Straffelovrådet at «det kan fremstille seg som en urettferdighet å straffe en person for homoseksuelle handlinger som er en følge av en egenskap ved ham som ikke kan legges ham til last.
Homoseksualitet er forsåvidt av samme art som en sykdom eller legemsfeil.» Videre uttalte rådet at bestemmelsen omtrent aldri ble brukt i praksis og den vurderte derfor om det var noen mening i å ha en straffebestemmelse det ikke var meningen å bruke. En innvending var, som Justisdepartementet uttalte i 1927 (Ot.prp. nr. 8 (1927)), at det var «overveiende betenkelig å legalisere perverse forhold av den her nevnte art». Til dette uttalte Straffelovrådet at «loven ikke billiger alt det den ikke setter straff for. Det er langt fra noen alminnelig regel at loven skal straffe enhver umoralsk handling.» Videre uttalte Straffelovrådet at det kan «være urettferdig å betegne homoseksuelle handlinger som kriminelle. Det gjelder her i stor utstrekning personer som i enhver annen henseende er bra, pliktoppfyllende samfunnsborgere. Deres abnorme seksualliv skyldes forhold som de selv ikke har kunnet ha noen innflytelse på. De lider under sitt forhold, og denne lidelse blir unødig forsterket ved at loven betegner dem som kriminelle.»"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv i vei!