torsdag 23. oktober 2008

Senk verdensutslippet av karbondioksid ved å pumpe opp norsk olje

- Å stoppe norsk oljeproduksjon vil øke verdens utslipp av CO2, sier Per Terje Vold i Oljeindustriens Landsforening til Teknisk ukeblad)
. Han er administrerernde direktør i den foreninga.

Et typisk utsagn fra oljeindustrien som man med logikk kan skrelle vekk.

Forklart med andre ord sier han at om vi slutter å fremstille olje i Norge, vil det fortsatt være behov for mer energi, og da vil andre land, da, som Russland eller land i Afrika, øke sin produksjon, som er mindre effektiv (fordi at vi har verdens mest energieffektive oljeutvinning ifølge ham). Poenget er at den norske produksjonen gir et lavere prdukt av CO2 per energienhet enn for eksempel den russiske, altså, at den er mer "klimavennlig".*klimavennlig - at noe forbruker mindre energi, som gjerne er synonyment med mindre olje, = mindre CO2 , og det er liksom klimavennlig. MEN DET SLIPPES UT NOE UANSETT!

La oss nu se:
All verdens oljeressurser, i Russland som i Afrika som i Brasil, vil utvilsomt bli pumpet opp, før eller siden, eller så lenge det lønner seg. (med mindre de ikke får løyve til å pumpe regnskogolje)

Samme hvor effektivt og klimavennligt olja pumpes opp, så skal den brennes opp likevel. Se: Olje + oksygen -> karbondioksid + vatn + energi

Meininga hans Vold er at vi burde pumpe opp olja vår, for i tillegg til det skjer mer energieffektivt enn i Andre Land, skaper olja verdier (penger i milliardklassen) som kan nyttes til CO2-fangst. Eller så kan pengene betale CO2-kvoter. Jah, enda bedre...betale for andres energiforbruk (circa).

For det er bare å utsette problemet.

Den eventuelle "klimafordelen" han snakker om er kortsiktig, og hadde bare vært langsiktig om Russlands oljeressurser aldri hadde blitt pumpet opp. Og det blir den jo, etter at Norge er tom. Dessuten er CO2-kvoter utsettelse av problemet, og når olja blir pumpet opp, blir ikke verden mindre avhengig av olje, og karbonet frigjøres likevel. Altså tar han feil.

Det er sant som han sier at verden trenger og etterspør mer og mer energi, men man behøver ikke å utelukke at det finnes andre muligheter enn olja.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv i vei!