torsdag 25. februar 2010

Hvor kommer studielånet fra?

Spørsmål: Jeg er student og lever på studielån. Hver måned ruller 6800 kr inn på kontoen min, i form av PENGER. Ettersom vanlige lån er uhumske, har jeg lurt på om dette studielånet er det også - hvor kommer disse pengene fra?

Svar: Det er lånekassa, hvis riktige navn er Statens lånekasse for utdanning, som utsteder studiestøtten. Nettopp derfor står det 'Lånekassen' på brevene! Statens lånekasse for utdanning får på sin side finansene fra ztatsbudsjettet/ztaten, altså er det penger som allerede finnes. Da lærte vi det.

- uddrag frå statsbussjettet
STATSBUDSJETTET 2009
6.30.3 Post 50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsløyving
Samandrag

Det foreslås å nedjustere bevilgningen på posten med 28,7 mill. kroner. Nedjusteringen skyldes hovedsakelig at antall støttemottakere er lavere enn anslaget som lå til grunn for saldert budsjett 2009.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv i vei!