søndag 10. oktober 2010

Sivilisasjonen som dreper for at eliten skal få leke seg med NY teknologi


Ser du sammenhengen?
Utslipp av rødt, giftig slam fra et aluminiumsverk i Ungarn. Nei, det er ikke giftig pga. kraftig oppblomstring av rødalger.

"iPaden er framstilt av aluminium som kan gjenvinnes påny og påny uten  forringning av kvaliteten."

..Eller så var det rett og slett en ulykke
...Eller så var det rett og  slett en ulykke, et uhell, som alltid vil skje. Lynnedslag, bilulykker, knuste hjerter, en streng som ryker. Meningsløst.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv i vei!