tirsdag 6. januar 2009

Vores rene Vandkraft

"Vannkraft er en ren og fornybar energikilde, uten utslipp av CO2."

Sånt sier den norske stat hele tiden. De norske el-selskapene. Sier hvor heldige vi har. Bortforklarer eksporten av strøm til utlandet med at den erstatter skitten strøm fra kullkraftverk. Dermed reduseres utslippet av CO2!

***

Et vannkraftverk fungerer ved at man demmer opp et vassdrag og lar vannet slippe ut i passelge mengder, for å forsørge oss med strøm når vi trenger det. Dammen er batteriet. Vannet renner gjennom turbiner, som ved hjelp av magneter framstiller strøm. Ikke sant?

Så lenge vannet renner, skapes det strøm, vekselsstrøm, og det er ingen CO2-utslipp der, i motsetning til kullkraftverk. På den annen side vokser det planter, buskas og trær omkring vassdraget før kraftverket er ferdigstilt. I det vannet/elva demmes opp, legges strandsonen og mer land enn det under vann. Følgelig råtner og dør planter og trær, og slutter med fotosyntesen. Deler av et økosystem forsvinner og legges for det meste øde.

Forresten så forutsetter en reduksjon i CO2-utslippet at disse kullkraftverkene i virkeligheten blir erstattet. Det har vi ingen styring med.

Slutning: Vannkraft medfører utslippet av gassen karbondioksid.

Altså er påstanden om vannkraft som en ren energikilde ikke rett, hvis definisjonen er at en ren energikilde ikke medfører karbondioksidutslipp. Siden vannkraftens batteri, dammen, oversvømmer vegetasjon, har vannkraften forårsaket avgassing av CO2 allerede før det har begynt å generere strøm.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv i vei!